Gemeente

Gemeenten kunnen voor diverse onderdelen bij BouwBulderweg Hoveniersbedrijf terecht.
Denk hierbij aan Calamiteitendiensten, Boombeheer en Onderhoud.

Gemeente hoveniers onderhoud          Gemeente hoveniers onderhoud          Gemeente hoveniers onderhoud

Calamiteiten

Calamiteitendiensten zoals o.a.

 • Omgevallen of drijgende om te vallen bomen: de werkzaamheden worden in die situaties vakkundig en veilig uitgevoerd om verdere schades te voorkomen.
 • Straat herstelwerk
 • Rioolwerk
 • Veegwerk
 • Gladheidsbestrijding

 

Bomenbeheer

 • Inventarisatie van bomen en het vastleggen in een bomenbestand
 • Boomtechnisch (VTA) onderzoek naar de stabiliteit en de veiligheid van bomen
 • Bouwen rondom bomen en het opstellen van een zgn. Bomen Effect Analyse
 • Bodemkundig onderzoek naar de oorzaken van conditievermindering
 • Taxatie van de waarde en/of schade aan bomen
 • ‘quick scans’ en ecologisch onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet

Adviezen en maatregelen die voortvloeien uit onze onderzoekspraktijk kunnen door ons worden vertaald in een praktische werkomschrijving of kunnen door ons gespecialiseerd team van boomverzorgers worden uitgevoerd.

Een uitgebreid dienstenpakket en een ervaren team van European treeworkers® staan tot uw beschikking. Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende werkzaamheden:

 • boomverzorging en snoeien van bomen
 • planten en verplanten van bomen
 • bestrijden van ziekten en plagen
 • bodem- en groeiplaatsverbetering
 • verwijderen van bomen

 

Onderhoud

 • Voor allerlei (kleine) onderhoudswerkzaamheden in het groeiseizoengemeente onderhoud
 • Begeleiding bij adoptie rotondes en groenprojecten in de wijk o.a. speelvelden
 • Advies bomenbeleid
 • Advies monumentale bomen
 • Behandeling bomenziektes
 • Snoeien grote bomen en struiken
 • Rooien / kappen bomen (ook na stormschade)