Flora en Fauna

Flora en Fauna

Bouw rondjes met tekst 1

Flora en fauna in Nederland genieten wettelijke bescherming. De wet is er op gericht om de gunstige instandhouding van de beschermde soorten te behouden of te verbeteren. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling en/of beheersmaatregel zal er rekening moeten worden gehouden met eventuele beschermde soorten op de projectlocatie en/of in het gebied aanwezige beschermde soorten.

Het wettelijk kader waarin wij werken bestaat uit:
* De Natuurbeschermingswet (o.a. Natura 2000 gebieden)
* De Flora en faunawet (de algemene zorgplicht)
* Beleidsmatig beschermde gebieden (o.a. EHS, ecologische hoofdstructuur)

Onze ecologen brengen de risico’s van de voorgenomen activiteit duidelijk in kaart en bieden een passende oplossing ten aanzien van de te beschermen soorten. Met onze inventarisatie en plan van aanpak is het project¬† juridisch gewaarborgd. Ons uitgangspunt is de natuur respecteren, zorgvuldig handelen en de ruimte te zoeken om het voorgenomen project doorgang te laten vinden.

Omgevingsvergunning

Flora en fauna onderzoek is veelal een onderdeel van de omgevingsvergunning. Ook het landschappelijk inpassen van uw nieuwe projectlocatie is veelal een onderdeel van de omgevingsvergunning. Het landschappelijk inpassen met de bijbehorende onderzoeken leveren wij graag voor u aan. Uitgangspunt moet zijn: een mooie inpassing met verwerking van de wensen van de opdrachtgever.

Deze activiteiten zijn bij ons ondergebracht in zusteronderneming, FF Solutions, onderdeel van RI-Buitenbouw B.V.

U kunt de activiteiten van FF solutions op onze website, www.fenfsolutions.nl nalezen.