Boomverzorging (ETW)

Door onze ETW-gecertificeerde boomverzorgers zijn wij in staat om uw bomenbestand optimaal te houden en daarbij de wettelijke kaders van boomverzorging in acht te nemen.

Waarmee kunnen wij u helpen

 •  invulling van de zorgplicht omtrent bomen
 •  planten, verplanten, snoeien en verwijderen van bomen
 •  verhelpen onveilige situaties
 •  advies over wettelijke kaders omtrent bomen (Bomen en Wet)
 •  herkenning van ziekten en aantastingen van bomen
 •  veiligheidscontrole van bomen (VCA)
 •  boom technisch onderzoek (BTA)
 •  boom effectanalyse (BEA)
 •  velling en slopen van bomen
 •  stobben-boren
 • particuliere boomverzorging

 

boomverzorging (ETW)boomverzorging (ETW)boomverzorging (ETW)

 

 

 

 

 

 

 

VTA/Boomveiligheidscontrole

VTA staat voor Visual Tree Assessment, oftewel een boom wordt beoordeel op basis van visueel waarneembare kenmerken. Aan de hand van een gestandaardiseerde boombeoordeling controleren we op zichtbare mechanische en biologische afwijkingen.

Zorgplicht bomen
Iedere boomeigenaar is verantwoordelijk voor zijn bomen. Volgens het Burgerwetboek moet er sprake zijn van regulier en regelmatig onderhoud en uitwendige controle op gebreken aan de boom (de zogenaamde boomveiligheidscontole)

Afhankelijk van leeftijd, omvang en groeiplaats moet u jaarlijks tot vijfjaarlijks controles uitvoeren. Risicobomen moeten één keer per jaar worden gecontroleerd. Voldoet u aan deze zorgplicht en onstaat er toch schade, dan bent u in beginsel niet aansprakelijk.

BEA – Bomen Effect Analyse

Met een Bomen Effect Analyse (BEA) onderzoeken we wat de effecten van een (bouw)project zijn op de bestaande bomen. Zijn er effecten te verwachten voor het functioneren van de bomen op korte en/of langere termijn?

We nemen de bestaande situatie als uitgangspunt bij een BEA. Vervolgens verzamelen we alle gegevens, zoals bouwtekeningen en/of renovatieplannen en verricht onze boom technisch adviseur onderzoek. In een BEA geeft hij o.a. antwoord op:

 • wat is de huidige gezondheidstoestand van de boom
 • zijn de bomen te behouden tijdens alle werkzaamheden
 • is de wortelpruik in goede staat
 • wat is de waarde van de bomen en welke bomen hebben een meerwaarde
 • welke maatregelen zijn noodzakelijk om schade aan de bomen te voorkomen
 • wat de kosten zijn om de bomen te beschermen en te behouden.

Aan de hand van alle gegevens, vindt een zorgvuldige beoordeling plaats van alle effecten op de bomen. U ontvangt vervolgens een goed onderbouwd advies om de bomen duurzaam te kunnen behouden.