Doornsteeg fase 3

Op de Doornsteeg in Nijkerk zijn ze volop aan het bouwen. inmiddels zijn wij bij fase 3 aangekomen en dat betekend dat we wilgen aan het knotten zijn.  Sommige laten we staan als baken voor de vleermuizen. De onder begroeiing dunnen we zover uit dat vogels er niet meer in nestelen ter voorbereiding op de bouw van fase 3. Dit alles is in opdracht van Gemeente Nijkerk