Flora & Fauna en ruimtelijke ontwikkeling

Flora en fauna bij ruimtelijke ontwikkeling

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet zijn hierbij van groot belang. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied (de zogenaamde natuurtoets) noodzakelijk. Dit onderzoek dient altijd plaats te vinden voordat de werkzaamheden een aanvang nemen. Desgewenst kunnen wij uw project ook ecologisch begeleiden.. Dat kan al vanaf de planfase.

Laat u door ons tijdig een natuurtoets uitvoeren of uw project al in een vroeg stadium door een van onze ecologen begeleiden, dan is voldoende tijd beschikbaar om uw plan of uw werkzaamheden aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Bouw rondjes met tekst 1FF Solutions, onderdeel van RI-Buitenbouw B.V.