Herstructureren natuurlijke oevers Landgoed de Veentjes

De natuurvijver op Landgoed de Veentjes hebben wij zo’n 10 jaar geleden mogen aanleggen. De flora en fauna in en om de vijver floreren geweldig. Om er voor te zorgen dat diversiteit van de flora en fauna in stand blijft, is ervoor gekozen om de vijveroevers op te schonen. Deze ingreep moet er voor zorgen dat woekerende soorten niet de overhand kunnen krijgen. Voor deze klus is het waterpeil tijdelijk verlaagd. Om het waterpeil van deze enorme natuurvijver tot onder de eerste oeverbanken te brengen is er 5000 m3 water verpompt. De waterpeilverlaging heeft meteen de kans gemaakt om enkele bijkomende wensen van de klant op te pakken. Zo hebben wij meteen wat baggerwerk opgepakt en een derde brug over het water gemaakt. Bij oplevering is het de bedoeling dat de natuurvijver weer jaren volop functie kan bieden aan de biodiversiteit die dit water huisvest.