Landschapsplan “de Slichtenhorst”

In het kader van Rood voor Rood worden diverse schuren in het buitengebied gesloopt om ruimte te maken voor het her-ontwikkeling van bouwkavels. De regeling is bedoeld om oude schuren op te ruimen en een mooi woonhuis te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling passend te hebben in het landschap is een inpassingsplan noodzakelijk. In het mooie gebied van de Slichtenhorst hebben wij een mooie inpassing mogen ontwikkelen om de gewenste bestemmingsplan wijziging doorgang te laten hebben. Het inpassingsplan is volledig naar wens van de opdrachtgever ingevuld, rekening houdend met het historisch karakter van de prachtige omgeving.