Leefgebied steenuil optimaliseren

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. Dan kan een steenuil op een klein oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af.

Herkenning

De steenuil is nauwelijks groter dan een merel maar oogt toch wat forser door z’n opgezette veren. Het verenkleed is overwegend bruin tot grijsbruin met witte streepjes en druppelvormige vlekken. Opvallend zijn de felgele ogen en lichte ‘wenkbrauwen’. Het achterhoofd lijkt een kopie van het voorhoofd met toegeknepen ogen. In rust is zijn postuur gedrongen, bij waakzaamheid rekt de uil zich uit. Niet altijd zichtbaar zijn de lange, bevederde poten

Bescherming

Het gaat al langere tijd bergafwaarts met de steenuil. Doordat er steeds meer nieuwbouw, industrieterrein wordt gebouwd en minder kleine wisselende agrarische bedrijven. Lange tijd werd er weinig aandacht besteed aan kleinschalige landschap elementen zoals houtwallen en hagen, hierdoor verdween er veel nestelgelegenheid. Ook verkeer kan het jachtterrein van de steenuil flink verstoren.

Leefgebied

Veelal kleinschalige cultuurlandschappen met een variatie aan houtwallen, heggen, weitjes en knoestige bomen. In grootschalige landbouwgebieden is de steenuil afhankelijk van gevarieerde erven bij boerderijen of vrijstaande huizen. Jachtgebied bestaat uit open terrein met het hele jaar door lage vegetatie (beweiding). Voorts zijn er voldoende zitplaatsen van één tot anderhalve meter hoogte (paaltjes bijvoorbeeld) om vanuit te jagen. Er zijn schuilplaatsen en broedholen in oude bomen, schuren, gebouwen en dergelijke.

Project

In de gemeente Nijkerk is er een steenuil rondom de Vrouwenweg, de gemeente heeft ons gevraagd een gebied te optimaliseren voor deze steenuil. Er komt een gebied waar allerlei bloemmengsel, granen en gras gezaaid worden. Later dit jaar worden er bomen gepoot, hierdoor kan de steenuil makkelijk jagen of nestelen. Ook zullen er takken rillen geplaatst worden, dit zijn houtwallen van allemaal kleinere takken op elkaar gestapeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over de steenuil, kijkt u gerust even verder op deze site.
Hier komt een deel van deze tekst ook vandaan.
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil