Leibomen

Bij de Rehobot school hebben we een hele rij leibomen gepoot.