Maart “de maand om uw gazon te verticuteren en bemesten”

In Maart is het de juiste tijd om het gazon extra aandacht te geven. Onze specialisten zijn daar ook volop mee aan de gang op diverse plekken. Op onderstaande foto’s zijn ze een groot perceel aan het verticuteren en bemesten ook is er kalk gestrooid.

Verticuteren ziet er altijd erg heftig uit. Alsof het hele gazon kapot of dood is. Maar het is juist erg goed voor het gazon. Alle mossen worden uit het gazon gehaald zo krijgt het gras meer lucht en licht. Met een laag mest en kalk heb je verderop in het jaar een prachtig vol groen en gezond gazon.