Stobben boren i.o.v. Gemeente Nijkerk

In opdracht van de Gemeente Nijkerk zijn enkele boom stobben door middel van boren verwijderd. Ook de Gemeente ziet de voordelen van boren ten opzichte van vrezen. De boor kan over beplantingsvakken heen reiken waardoor beplanting wordt gespaard. De machine is bevestigd aan een minikraan waardoor de bodemdruk en dus de structuur van de grond wordt geminimaliseerd en behouden. Tevens bied het boren veel meer veiligheid aan de omringende omgeving van materieel zoals geparkeerde auto’s en mensen. De vrijkomende pulp wordt niet met geweld weggeslagen maar netjes in boorsel op de boorplek behouden. Het is een praktische machine die ook op krappe locatie kan functioneren, terwijl de efficiëntie en snelheid ten opzichte van vrezen vrijwel gelijk kan zijn.