Stormschade

Deze winter zijn er een aantal stormen over Nederland heen geraasd.

Waar storm geweest is, is er vaak schade.

Het verwijderen van loshangende takken, omgewaaide bomen en scheef gewaaide bomen is een veel voorkomende klus.

Wij helpen bij het opruimen en verwijderen van bomen/ en of takken ook met spoed