Taxus voor Hoop

BouwBulderweg is gevraagd te begeleiden bij een project van de organisatie ‘Taxus voor Hoop’. Bij dit project wordt er een oproep gedaan in de krant, hierin staan tijden en plaatsen waar taxus ingezameld wordt! De taxus wordt ingezameld omdat in deze plant een werkzame stof zit die in Chemo gebruikt kan worden.

Inzameldata Taxus:

Inzamelpunten:

  1. Woningstichting Nijkerk, van het Hofstraat 40
  2. Maranathaschool, Grieglaan 4
  3. Kinderdagverblijf Baloe, Goeverneurlaan Hoveniersbedrijf Tiggelhaven, Oosterdorpstraat 32
  4. Plein Nijkerkerveer, Spar
  5. Hoveniersbedrijf Tiggelhaven, Oosterdorpstraat 32

Bent u niet in de gelegenheid op deze data en tijden uw taxus-snoeisel in te leveren? Dit kan ook op 26 en 27 juni en op 10 en 11 juli. Dit kan tussen 8:00 en 16:00 bij de gemeentewerf aan de Blekkerserf.