Verbreding A1: 25 bomen gekapt

In februari en maart van 2015 heeft Bouw Bulderweg in opdracht van de Gasunie bomen gekapt. Daarmee is een start gemaakt aan de werkzaamheden voor de verbreding van de A1 van Bunschoten naar Hoevelaken. Met het verwijderen van de bomen ontstaat er voldoende ruimte voor de derde rijstrook. In totaal zijn 25 bomen gekapt. Deze worden in overleg met gemeente Amersfoort opnieuw geplant op verschillende locaties binnen gemeente Amersfoort.

Uniek aan de situatie was dat in het gebied waar de bomen zijn gekapt, een hoofdgasleiding ligt. Deze extra gevaarzetting vroeg om een extra accurate voorbereiding en maatregelen op de betreffende plaats.

Voordat de werkzaamheden door ons zijn aangevangen, hebben wij een quickscan Flora & Fauna uitgevoerd. Hiermee hebben we kunnen uitsluiten dat er met het kappen van de bomen een verstoring zou optreden voor dieren en planten.

Meer over ons specialisme Boomverzorging leest u op deze pagina.